Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WR-003                   Auto Serwis Radom

Autolekar
26-600 Radom, ul. Warszawska 35
tel.: 48 366-96-40
tel./fax: 48 364-39-75
sklep: 48 364-21-55

części samochodowe Radomstacja diagnostyczna radom
diagnostyka pojazdów radom
naprawy samochodów radom

Tanie ubezpieczenia

Tanie ubezpieczenia komunikacyjne

Tanie ubezpieczenia komunikacyjne

Tu najtaniej ubezpieczysz twoje auto! Sprawd nasze ceny!

Klienci, którzy skorzystali z ofery ubezpieczeniowej firmy OC AC Anetta Budzyska, dostaj u nas 20 z rabatu na przegldy aut oraz 10% karty rabatowe na uslugi. 

Sprawd nasze najnisze ceny ubezpiecze OC
http://tanieubezpieczenia.radom.pl/

Dla nas najwaniejszy jest klient!

 


O Multiagencji

Multiagencja ubezpieczeniowa Anetta Budziska dziaa od 2005 roku.

Wspópracujemy z 17 firmami ubezpieczeniowymi, które prowadz swoj dziaalno na terenie caej Unii Europejskiej. W jednym miejscu skupilimy tak du liczb najwikszych firm ubezpieczeniowych, aby móc zaspokoi indywidualne potrzeby kadego klienta. S to firmy solidne, sprawdzone o dugoletniej tradycji.

W naszej ofercie znajduj si ubezpieczenia komunikacyjne, na ycie, majtkowe oraz turystyczne. Posiadamy równie atrakcyjny pakiet ubezpiecze grupowych dla pracowników ju od 3 osób, które zapewniaj poczucie bezpieczestwa i niezalenoci finansowej pracownika i jego rodziny w przypadku zajcia takich zdarze jak nieszczliwy wypadek, choroba, a take tych szczliwych-jak narodziny dziecka.

Ceny ubezpiecze OC i AC s atrakcyjne, tak i jestemy w stanie konkurowa z kadym ubezpieczycielem na polskim rynku.  Swoj dziaalno opieramy na rzetelnym wyborze ubezpieczyciela i indywidualnym podejciu do klienta. Staramy si maksymalnie obniy skadk, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakoci ubezpieczenia.
Oferujemy atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochodów oraz indywidualne warunki ubezpiecze dla flot pojazdów.

Przypominamy naszym klientom o zbliajcych si terminach wznowie polis oraz o terminach opat rat. Fachowa obsuga zajmuje si nie tylko doborem odpowiedniej stawki, ale równie pomaga w formalnociach zwizanych z ubezpieczeniem przy zakupie czy po sprzeday pojazdu.


Od 2010 roku w poczeniu z firm AutoLeKar tworzymy zespó wychodzcy na przeciw kademu klientowi w brany ubezpiecze i wszelkich usug dotyczcych przegldów oraz napraw samochodowych. Dlatego przy ubezpieczeniach OC lub/i AC powyej 500z (dot . jednorazowej opaty skadki) udzielamy rabatu na badania techniczne pojazdu lub usugi serwisowe. Przy ubezpieczeniach wikszych rabaty udzielane s indywidualnie.

Dziki naszej ofercie staramy si wyj na przeciw  kademu klientowi na rynku tak trudnym jakim s ubezpieczenia pojazdów samochodowych.

Wszelkie naprawy samochodów mog by kredytowane przez Multiagencj Ubezpieczeniow Anetta Budziska, która wspópracuje  z nasz firm. Jest to kredyt na kad kiesze. Wystarczy tylko dowód osobisty. Wszelkie formalnoci zwizane z kredytem s zaatwiane na miejscu. 


Regenerowane skrzynie biegó i sprzęgła