Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WR-003                   Auto Serwis Radom

Autolekar
26-600 Radom, ul. Warszawska 35
tel.: 48 366-96-40
tel./fax: 48 364-39-75
sklep: 48 364-21-55

części samochodowe Radomstacja diagnostyczna radom
diagnostyka pojazdów radom
naprawy samochodów radom

Nowe przepisy dotyczące przeglądów

Sposób przeprowadzania badań technicznych - nowe przepisy

Z dniem 8 października 2012 zmieniły się przepisy w związku ze sposobem przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Chodzi tu m.in. o nowy podział usterek i konsekwencje ich wykrycia przez diagnostę. Usterki ujawnione w trakcie przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu zostały podzielone na trzy grupy:

1) usterki drobne - niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu (np. zły stan elementów mocowania koła, brak apteczki lub trójkąta ostrzegawczego, ubytek płynu hamulcowego, uszkodzenie klosza światła cofania),

2) usterki istotne - mogące naruszać bezpieczeństwo pojazdu lub stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników dróg (np. zapowietrzony układ hydrauliczny hamulców, zakleszczanie się hamulców, wartość współczynnika przepuszczania światła dla szyb przednich i przednich bocznych mniejsza niż 70%, pęknięcia lub widoczne odkształcenie zwrotnic albo wahaczy, brak lub niedziałanie świateł mijania),

3) usterki stwarzające zagrożenie - stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym niezależnie od okoliczności (np. zużycie opon poza oznaczenie graniczne, pęknięcie lub odkształcenie osi, brak okładziny lub klocka hamulcowego).

 

W przypadku, gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono tylko drobne, diagnosta uzna, że wynik badania technicznego pojazdu jest pozytywny i zamieści odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wystawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania oraz dokument identyfikacyjny pojazdu (DIP) – w odniesieniu do badania technicznego pojazdu przed jego pierwszą rejestracją na terenie RP. Właściciel pojazdu zostanie poinformowany aby usunął drobne usterki w przypadku ich wykrycia.

Jeżeli w pojeździe zostaną stwierdzone istotne usterki, diagnosta zamieści ich wyliczenie w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu, a wynik badania określi jako negatywny. Poinformuje też właściciela pojazdu o konieczności przeprowadzenia ponownego badania technicznego po usunięciu usterek.

Podobnie będzie, gdy w pojeździe zostaną wykryte usterki stwarzające zagrożenie. Wtedy diagnosta również wystawi zaświadczenie, ale tym razem zatrzyma dowód rejestracyjny i odnotuje to w zaświadczeniu. Zatrzymanie dowodu nastąpi też, gdy cechy identyfikacyjne pojazdu (np. numer VIN) będą niezgodne zdanymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym.

Badanie techniczne pojazdu polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w których stwierdzono usterki dokonuje się po ich usunięciu, w terminie nie dłuższym niż 14 od ich wykrycia na SKP która, te usterki stwierdziła. Po upływie powyższego terminu przewidzianego na usunięcie usterek, konieczne będzie ponowne poddanie pojazdu okresowemu badaniu technicznemu.

 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2012 r. poz. 996).


wymiana oleju gratis